Kurz lezenia a istenia na umelej stene pre začiatočníkov.

Je určený aj pre začiatočníkov ktorý sa chcú naučiť pod vedením horského vodcu bezpečne istiť a liesť na umelej stene a správne trénovať športové lezenie.
Cieľom je hlavne zvládnuť rôzne techniky bezpečného istenia lezca s horným aj spodným lanom, rôznymi istacimi pomôckami,
potom lezenie jednotlivca z horným lanom tzv TOP ROPE a zvládnutie bezpečnej techniky lezenia lezca isteného zo spodu, tzv LEAD,
taktiež zorientovať sa v pomôckach určených na lezenie a istenie a vedieť si ich vhodne vybrať.

Kurz je rozdelený do 3 častí po 2 hodinách a to každý UTOROK a ŠTVRTOK od 19:00 do 21:00 na umelej stenie K2 v Žiline pre 6 záujemcov
v cene 120,-€ / na osobu. Cena zahrňa vstup, zapožičanie potrebných pomôcok ( lano, lezačky, sedací úvaz, prilba, istiace pomôcky a iné …)

120 € /osoba
Email Us